CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ÎNTREPRINZĂTORUL ŞI CREAŢIA SA

1.1. Rolul micilor afaceri în economie

1.2. Definirea micilor afaceri

1.3. Definirea şi caracteristicile întreprinzătorului

1.4. Personalitatea întreprinzătorului

CAPITOLUL II. CONTEXTUL ROMÂNESC – FACTOR MOTIVANT ÎN DESCHIDEREA UNEI MICI AFACERI

2.1. Locul IMM-urilor în economia românească

2.2. Experienţa României privind stimularea sectorului de IMM-uri

2.3. Crearea unui cadru legislativ care să stimuleze iniţiativa şi inovativitatea antreprenorială

CAPITOLUL III. MOTIVAŢIILE ÎNTREPRINZĂTORULUI

3.1. Motivaţia – conţinut şi natură

3.2. Motivaţii pentru a începe o afacere

3.3. Avantajele şi dezavantajele micilor afaceri

CAPITOLUL IV. MOTIVAŢIILE ÎNTREPRINZĂTORILOR ROMÂNI ÎN ÎNFIINŢAREA PROPRIEI AFACERI

4.1. Statistici privind evoluţia micilor afaceri

4.2. Diagnoza situaţiei întreprinzătorului român în actualul context economico – social

4.3. Rezultatele cercetării

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE