CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. MOTIVAŢIA – PREZENTARE GENERALĂ
1.1. Definirea motivației
1.2. Factorii motivaționali
1.3. Principiile motivării
1.4. Sursele motivării
1.5. Rolul motivării personalului

Capitolul 2. TEORIILE DE BAZĂ FOLOSITE ÎN ANALIZA MOTIVAȚIEI
2.1. Teorii motivaționale de conținut
2.1.1. Teoria ierarhiei nevoilor
2.1.2. Teoria X , Y, Z
2.1.3. Teoria factorilor duali
2.1.4. Teoria achizițiilor succeselor
2.1.5. Teoria ERG
2.2. Teorii de proces
2.2.1. Teoria performanțelor așteptate
2.2.2. Teoria echității
2.2.3. Teoria obiectivelor
2.3. Teorii de întărire
2.3.1. Teoria condiționării operante

Capitolul 3. EVALUAREA PERFORMANŢELOR
3.1. Definirea performanțelor
3.2. Obiective
3.3. Metode
3.4. Etapele evaluarii performanțelor
3.5. Erori în procesul de evaluare a performanțelor

Capitolul 4. PARTEA PRACTICA
1. Chestionar
2. Interpretare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE