CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL IMOTIVAREA COMPLEXĂ A PERSONALULUI
1.1. Motivația – abordare generală
1.2. Teorii ale motivării
1.3. Motivare prin recompense

CAPITOLUL II ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ AÎIS ”ACVA-NORD”
2.1. Prezentarea generală a ÎIS”Acva-Nord”
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari
2.3. Analiza resurselor umane

CAPITOLUL IIIMOTIVAREA PERSONALULUI LA ÎIS”ACVA-NORD”
3.1. Diagnostic privind sistemul de recompensare
3.2. Integrarea teoriilor moderne
3.3. Diagnostic privind alți factori motivatori

CAPITOLUL IV EFICIENTIZAREA MOTIVĂRII PERSONALULUI LA ÎIS ”ACVA- NORD”
4.1. Proiect privind mărirea eficienței prin creșterea salariului
4.2. Eficiența motivării prin motivare non financiară

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE