CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1 – PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „SAMRIC” S.A. BUCUREŞTI
I.1 – STATULUL SOCIETĂŢII
I.2 – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
I.2.1 – Structura funcţională sau de conducere
I.2.2 – Structura procesuală
I.2.3 – Structura operaţională sau de producţie
I.2.4 – Relaţiile cu furnizorii şi relaţiile cu beneficiarii
I.3 – PLANUL DE AFACERI AL S.C. „SAMRIC” S.A.
I.3.1 – Scopul şi obiectivele planului de afaceri
I.3.2 – Planul de finanţare al investiţiei
I.3.3 – Analiza comercială
I.3.4 – Analiza economico-financiară

CAPITOLUL II – MOTIVAREA PERSONALULUI – SURSĂ PRINCIPALĂ A CREŞTERII ECONOMICE
II.1 – ROLUL FACTORULUI UMAN ÎN CADRUL FIRMEI
II.2 – CONCEPTUL DE MOTIVARE
II.3 – CARACTERISTICILE DE BAZĂ ALE MOTIVĂRII
II.4 – ROLURILE MOTIVĂRII PERSONALULUI
II.5 – PRINCIPALELE TEORII MOTIVAŢIONALE
II.5.1 – Teorii de conţinut
II.5.1.1 – Teoria ierarhiilor lui Maslow
II.5.1.2 – Teoria ERD
II.5.1.3 – Teoria succesului lui Mc Clelland
II.5.1.4 – Teoria biofactorială a lui Herzberg
II.5.2 – Teorii de proces ale motivării
II.5.2.1 – Teoria aşteptării
II.5.2.2 – Teoria echităţii
II.6 – FORMELE MOTIVĂRII
II.6.1 – Motivaţia pozitivă şi motivaţia negativă
II.6.2 – Motivaţia intrinsecă şi motivaţia extrinsecă
II.6.3 – Motivaţia cognitivă şi motivaţia afectivă
II.6.4 – Motivaţia economică şi moral-spirituală
II.7 – MOTIVAŢIA ŞI COMPORTAMENTUL UMAN
II.8 – CREŞTEREA EFICACITĂŢII MANAGERILOR ÎN REALIZAREA MOTIVĂRII
II.8.1 – Cerinţe privind motivarea personalului
II.8.2 – Tehnici motivaţionale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE