CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I – Noţiuni de bază privind motivarea, evaluarea şi îmbunătăţirea performanţelor resurselor umane

CAPITOLUL II – Motivarea, evaluarea şi îmbunătăţirea performanţelor resurselor umane.Prezentare teoretică
2.1. Gestiunea carierei angajaţilor
2.2. Motivarea resurselor umane
2.3. Evaluarea performanţelor salariaţilor
2.4. Promovarea salariaţilor
2.5. Îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale angajaţilor
2.6. Sistemul de recompense
2.7. Principalele sisteme de salarizare folosite

CAPITOLUL III – Motivarea, evaluarea şi îmbunătăţirea performanţelor resurselor umane.Aplicaţie practică

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE