CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Conexiunea management – motivaţie
1.1. Conceptul şi funcţiile managementului resurselor umane
1.2. Activităţi de conducere a resurselor umane
1.3. Definirea şi rolul motivării
1.4. Caracteristicile şi componentele motivării; surse motivaţionale

Capitolul 2. Principale teorii şi mecanisme motivaţionale
2.1. Consideraţii generale
2.2. Teorii motivaţionale
2.2.1. Teorii de conţinut
2.2.2. Teorii de proces
2.3. Mecanisme motivaţionale
2.3.1. Variabile implicate
2.3.2. Tipologia nevoilor
2.3.3. Motivaţiile salariaţilor

Capitolul 3. Tipuri de motivare şi recompensare a personalului
3.1. Tipuri de motivare
3.1.1. Motivarea pozitivă şi negativă
3.1.2. Motivarea economică şi moral-spirituală
3.1.3. Motivarea intrinsecă şi extrinsecă
3.1.4. Motivarea cognitivă şi afectivă
3.2. Recompensarea personalului
3.2.1. Salarizarea personalului
3.2.2. Beneficiile angajaţilor
3.2.3. Activităţi şi servicii cu caracter social
3.3. Promovarea personalului
3.4. Alte modalităţi de motivare a angajaţilor
3.4.1. Proiectarea postului ca motivator
3.4.2. Stabilirea obiectivelor ca motivator
3.4.3. Instruirea angajaţilor
3.4.4. Recunoaşterea performanţelor
3.4.5. Responsabilitate şi control

Capitolul 4. Prezentarea EXIMBANK
4.1. Istoricul EXIMBANK
4.2. Obiectivele EXIMBANK
4.3. Strategia EXIMBANK
4.4. Structura organizatorică

Capitolul 5. Strategii de motivare utilizate în cadrul EXIMBANK
5.1. Contractul de muncă
5.2. Salarizarea şi alte drepturi băneşti
5.2.1. Sporuri cu caracter permanent
5.2.2. Alte drepturi băneşti
5.2.3. Salarizarea personalului care lucrează la sediile EXIMBANK din străinătate
5.3. Beneficiile salariaţilor
5.3.1. Timpul de muncă
5.3.2. Concediul de odihnă
5.3.3. Concediul fără plată
5.3.4. Concediul medical
5.3.5. Concediul pentru evenimente familiale deosebite
5.3.6. Alte beneficii
5.4. Condiţii de muncă şi protecţia muncii
5.5. Programe de formare profesională şi evaluare a activităţii salariaţilor
5.6. Promovarea personalului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE