CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica generală, structura şi conţinutul economic al bilanţului contabi

Capitolul II. Lucrări premărgătoare pentru întocmirea bilanţului contabil

Capitolul III. Modul de întocmire şi prezentare a bilanţului contabil. Reformarea bilanţului

Capitolul IV. Analiza bilanţului contabil

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE