CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLU 1.Modul de completare a bilanţului contabil , raportului privind rezultatele financiare şi anexelor
1.1 Rolul , obiectivul şi caracteristica rapoartelor financiare
1.2 Componenţa şi efectuarea lucrărilor premergătoare privind întocmirea bilanţului contabil
1.3 Structura şi modul de întocmire a bilanţului contabil şi anexei
1.4 Structura şi modul de întocmire a raportului privind rezultatele financiare şi anexei

CAPITOLUL 2. Componenţa şi modul de întocmire a raportului privind fluxul capitalului propriu, raportului privind fluxul mijloacelor băneşti şi notei explicative a rapoartelor financiare
2.1 Componenţa şi modul de întocmire a raportului privind fluxul capitalului propriu
2.2 Componenţa şi modul de întocmire a raportului privind fluxul mijloacelor băneşti
2.3 Componenţa şi modul de întocmire a notei explicative a rapoartelor financiare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE