CUPRINS

INTRODUCERE

1 ANALIZA TEORETICO-CONCEPTUALĂ A SISTEME DE MANAGEMENT
1.1 Conceptul de sistem de management al organizaţiei
1.2 Tipologia sistemului de management
1.3 Componentele sistemului de management
1.3.1 Subsistemul organizatoric
1.3.2 Subsistemul informaţional
1.3.3 Subsistemul decizional
1.4 Sisteme generale de management
1.4.1 Managementul prin obiective
1.4.2 Managementul prin exepţii
1.4.3 Managementul prin bugete
1.4.4 Managementul participativ
1.4.5 Managementul prin proiecte

2 METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT UTILIZATE ÎN RAMURA DE TELECOMUNICAŢII
2.1 Conceptul de tehnici de management şi tipologia acestora
2.2 Tehnici ale managementului previzional
2.2.1 Tehnica ritmului mediu
2.2.2 Extrapolarea
2.2.3 Extrapolarea trendului de dezvoltare
2.3 Metode şi tehnici de stimulare a creativităţii personalului
2.3.1 Sinetica
2.3.2 Tehnica Philips 66
2.3.3 Diagnosticarea
2.3.4 Matricea descoperirilor

III. ANALIZA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR ŞI TEHNICILOR DE MANAGEMENT ÎN RAMURA DE TELECOMUNICAŢII
3.1 Evoluţia ramurii de telecomunicaţii
3.2 Rolul sistemului de management în ramura de telecomunicaţii
3.2.1 Definirea şi rolul procesului de gestiune în telecomunicaţii
3.2.2 Nivelele funcţionale ale managementului în telecomunicaţii
3.2.3 Structura generală a sistemelor de gestiune în TLC
3.3 Esenţa utilizării metodelor de management în ramura de telecomunicaţii
3.4 Direcţii de perfecţonare a sistemelor şi tehnicilor de management în ramura de telecomunicaţii

4 PROTECŢIA MUNCII
4.1 Introducere
4.2 Analiza condiţiilor de muncă
4.3 Măsuri privind sanitaria industrială
4.4 Măsuri privind tehnica securităţii
4.5 Măsuri privind securitatea incendiară
4.6 Măsuri privind protecţia mediului ambiant
4.7 Calcul ingineresc de protecţia muncii

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE