CUPRINS

INTRODUCERE

1. REZUMAT
1.1. DESCRIEREA PIEŢEI ŞI A ROLULUI FIRMEI
1.2. PRODUSELE CE URMEAZĂ A FI OFERITE DE NOUA FIRMĂ
1.3. ECHIPA DE CONDUCERE
1.4. PREZENTAREA DATELOR FINANCIARE LA FIRMA S.C. ELDA S.A.
1.5.SUMA NECESARĂ A FI ÎMPRUMUTATĂ ŞI MODUL DE FOLOSIRE ŞI RESTITUIRE A BANILOR

2. ISTORICUL FIRMEI S.C. „RIGA PAN” S.A.
2.1. DATA ÎNFIINŢĂRII
2.2 SCOPUL FIRMEI S.C. „ RIGA PAN „ S.A.

3. DESCRIEREA GENERALǍ A AFACERII
3.1 OBIECTIVE. STRATEGIE. TACTICI
3.2 STRUCTURA PERSONALULUI
3.3 COMPETIŢIA

4. STRATEGIA

5. DESCRIEREA PRODUSELOR ŞI MODUL DE FOLOSIRE
5.1 CICLUL PRODUSELOR
5.2 DESCRIEREA CLIENŢILOR ŞI A SURSELOR DE APROVIZIONARE
5.3 SCHIŢA DE AMPLASARE A FIRMEI
5.4 METODA DE PRODUCŢIE FOLOSITĂ

6. STRATEGIA DE MARKETING
6.1 PIAŢA
6.2 AVANTAJELE FIRMEI
6.3 PIAŢA ŢINTĂ
6.4 SEGMENTAREA PIEŢEI ŢINTĂ

7. INFORMAŢII FINANCIARE

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE