CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MOTIVAREA RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR
1.1. Esența, conținutul și natura motivației în muncă. Tipologia formelor de motivare (aici mi s-a spus sa fie ambele puncte intr-un continut)
1.2. Principalele teorii motivaționale
1.2.1. Teoriile de proces
1.2.2. Teoriile de conținut
1.3. Interdependența dintre motivație, performanță și satisfacție în muncă

CAPITOLUL II. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL SRL „Queen’s Residence Park”
2.1. Descrierea activității întreprinderii S.R.L „Queen’s Residence Park”
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari
2.3. Analiza structurii personalului al S.R.L „Queen’s Residence Park”
2.4. Analiza teoriilor motivaționale in cadrul „Queen’s Residence Park”

CAPITOLUL III. CERCETAREA PRACTICĂ PRIVIND APLICAREA TEORIILOR MOTIVAȚIONALE ÎN CADRUL SRL „Queen’s Residence Park”
3.1. Chestionarul angajaților
3.2. Metodologia cercetării
3.3. Analiza și interpretarea rezultatelor cercetării
3.4. Climatul motivațional după efectuarea chestionarului
3.5. Căi și modalități de îmbunătățire a metodelor de motivare utilizate în cadrul organizației

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE