CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND METODELE ȘI TEHNICILE DE MANAGEMENT
1.1. Conceptul de sistem și metode de management
1.2. Rolul metodelor și tehnicilor de management aplicate în dezvoltarea întreprinderii
1.3. Metode și procedee aplicate în management
1.4. Analiza aplicării metodelor și tehnicilor specifice de management

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII Î.I. “Bunescu Serghei”
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii Î.I. “Bunescu Serghei”
2.2. Analiza rezultatelor economico-financiare a activităţii întreprinderii
2.3. Procedee manageriale aplicate la întreprindere
2.4. Analiza SWOT în cadrul întreprinderii

CAPITOLUL III. EFICIENTIZAREA MODALITĂȚILOR DE APLICARE A METODELOR ȘI TEHNICILOR DE MANAGEMENT LA ÎNTREPRINDERE
3.1. Metode şi tehnici generale de conducere practicate la întreprindere
3.2. Aplicarea metodelor de management la Î.I. “Bunescu Serghei”
3.3. Căi de perfecționare a metodelor de management utilizate

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE