CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RECUNOAŞTEREA, CONSTATAREA ŞI EVALUAREA MIJLOACELOR FIXE
1.1 Acte normative de bază privind contabilitatea mijloacelor fixe
1.2 Recunoaşterea şi constatarea mijloacelor fixe
1.3 Evaluarea mijloacelor fixe
1.3.1 Reevaluarea mijloacelor fixe conform standartului 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”

Capitolul II ANALIZA UTILIZĂRII EFICIENTE A MIJLOACELOR FIXE.
2.1 Caracteristica generală a activităţii economice a întreprinderii de stat „Î.S. Moldagroteh” şi a structurii organizatorice
2.2 Analiza structurii, mişcării şi stării funcţionale a mijloacelor fixe în dinamică
2.3 Analiza utilizării eficienţei mijloacelor fixe
2.4 Analiza folosirii utilajului

Capitolul III COMPONENŢA MIJLOACELOR FIXE, MODUL DE REFLECTARE A ACESTORA ÎN CONTURILE CONTABILE, INTRAREA, UZURA ŞI IEŞIREA MIJLOACELOR FIXE
3.1 Componeţa mijloacelor fixe şi modul de reflectare a acestora în conturile contabile
3.2 Intrarea mijloacelor fixe în patrimoniul întreprinderii
3.2.1 Intrarea mijloacelor fixe care necesită montaj
3.2.2 Intrarea mijoacelor fixe care nu necesită montaj
3.2.3 Înregistrarea mijloacelor fixe primite sub formă de aport al fondatorilor la capitalul statutar
3.2.4 Intrarea mijoacelor fixe cu titlu gratuit şi sub formă de subvenţii
3.2.5 Contabilitatea creării mijloacelor fixe nemijlocit de către întreprindere
3.2.6 Contabilitatea plusurilor de mijloace fixe constatate cu ocazia

3.3 Contabilitatea uzurii mijloacelor fixe
3.3.1 Metode de calculare a uzurii
3.4 Contabilitatea ieşirii mijloacelor fixe
3.4.1 Scoaterea din uz din cauza uzurii complete
3.4.2 Predarea cu titlu gratuit a mijloacelor fixe
3.4.3 Vînzarea mijloacelor fixe
3.4.4 Schimbul mijloacelor fixe
3.4.5 Predarea mijloacelor fixe sub formă de aport la capitalul statutar al Întreprinderii
3.4.6 Reflectarea mijloacelor fixe constatate lipsă cu ocazia inventarierii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE