INTRODUCERE

Capitolul I: Cecul de calatorie
1.1.Tipuri de cecuri
1.2.Mecanismul derularii platilor prin cec.Riscuri
1.3.Mecanismul derularii plati prin cec de calatorie

Capitolu II; Cardul
2.1.Prezentarea cartii de plata
2.1.1.Clasificare
2.2.Coduri, simboluri,documente si trasaturi specifice card-urilor
2.2.1.Trasaturi specifice de recunoastere a unei carti de credit
2.2.2.Utilizarea cardului si a PIN-ului
2.2.3.Utilizarea contului de business card
2.3.Procedura corecta de acceptare a card-ului
2.4.Decontarea tranzactiei

Capitolu III: Modele de card-uri internationale
3.1.Cardul BCR VISA INTERNATIONAL
3.1.1.Prezentarea card-ului
3.1.2.Conditii de emitere a card-ului
3.1.3.Organizarea activitatii si tehnica de lucru
3.1.4.Prelucrarea formularelor
3.1.5.Eliberarea card-ului
3.2.Cardul AMERICAN EXPRES INTERNATIONAL
3.2.1.Istoricul aparitiei card-ului
3.2.2.Avantajele acceptarii card-ului ca mijloc de plata
3.2.3.Cardul AMERICAN EXPRES SI TURISMUL DE AFACERI
3.3.Nota de plata
3.3.1.Scop si utilizare
3.4.Cardul „NOUVELLES FRONTIERES SIMPATURISM”
3.4.1.Modalitati de plata in cardul „NOUVELLES FRONTIERES SIMPATURISM”

Capitolu IV: Voucher
4.1.Fazele de valabilitate ale voucher-urilor
4.1.1.Emisia voucher-ului
4.1.2.Onorarea voucher-ului
4.1.3.Prezentarea la plata
4.1.4.Plata voucher-urilor
4.2.Clasificarea voucher-urilor

CONCLUZII GENERALE

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ