CUPRINS

INTRODUCERE

1. CONCEPTE MANAGERIALE ŞI TEHNICI DE CONDUCERE ALE COMPANIEI
1.1. Conţinutul managementului – funcţii, etape
1.2. Tipuri de metode de conducere
Article I. ALARMĂ

2. PROCESELE ŞI FUNCŢIILE DE CONDUCERE A LEADERULUI ÎN CADRUL ECHIPEI
2.1 Tipologia cadrelor de conducere
2.2 Modelul funcţional de conducere
2.3 Implicarea subordonaţilor în luarea deciziilor

3. MANAGERUL ŞI CĂILE DE PERFECŢIONARE A STILULUI DE CONDUCERE
3.1. Puterea şi influenţa managerului în dezvoltarea companiei
3.2. Metode de măsurare a performanţelor managerilor în conducerea echipei
3.3. Metodele de management şi căi de perfecţionare a stilului de conducere

CONCLUZII

BIBLOGRAFIE