CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica generală a întreprinderii ,,Cahulpan”
1.1 Caracteristica întreprinderii după apartenenţa în ramură
1.2 Sortimentul producţiei fabricate de S.A.,,Cahulpan,,
1.3 Structura de producţie a interprinderii
1.4 Programul de producţie a întreprinderii
1.5 Organizarea procesului de producţie de bază la S.A. ,,Cahulpan,,
1.6 Descrierea organizării proceselor auxiliare si de deservire la întreprindere
1.7 Structura organizatorică a întreprinderii SA„Cahulpan”
1.8 Echipa managerială
1.9 Procedeele motivaţionale aplicate în cadrul întreprinderii
1.10 Procesul decizional
1.11 Metode și tehnici manageriale ale întreprinderii

Capitolul II. Analiza SWOT

Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii S.A.,,Cahulpan”

Capitolul IV. Metode si tehnici manageriale aplicate la întreprinderea S.A ”Cahulpan”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE