CUPRINS

INTRODUCERE

1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND METODELE ŞI TEHNICILE MANAGERIALE UTILIZATE ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ÎN CONDIŢII DE CRIZĂ
1.1. Rolul metodelor şi tehnicilor manageriale utilizate în dezvoltarea durabilă a întreprinderilor mici şi mijlocii
1.2. Analiza experienţei internaţionale a metodelor şi tehnicilor manageriale aplicate în gestiunea întreprinderilor mici şi mijlocii
1.3. Clasificarea crizelor întreprinderilor mici şi mijlocii şi metodele de identificare a acestora
1.4. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGII MANAGERIALE ANTICRIZĂ UTILIZATE ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII DIN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Analiza managerială a problemelor întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova. Metodologii de optimizare a managementului în situaţii de criză
49
2.2. Evaluarea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova în condiţii de criză şi modalităţi de optimizare
2.3. Caracteristica principiilor de formare a modelului de gestiune anticriză a întreprinderilor mici şi mijlocii
2.4. Concluzii la capitolul 2

3. MODELUL GESTIUNII ANTICRIZĂ ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII DIN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Elaborarea modelului de gestiune în dezvoltarea durabilă a întreprinderilor mici şi mijlocii în condiţii de criză
3.2. Elaborarea programului eficient de gestiune anticriză a întreprinderilor mici şi mijlocii
3.3. Eficacitatea utilizării programului elaborat de gestiune anticriză a întreprinderilor mici şi mijlocii
3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE