CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MOTIVAREA RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR
1.1. Esența, conținutul și natura motivației în muncă
1.2. Tipologia formelor de motivare
1.3. Principalele teorii motivaționale
1.4. Interdependența dintre motivație, performanță și satisfacție în muncă

CAPITOLUL II. METODE MODERNE DE APLICARE A MOTIVAȚIEI ÎN MUNCĂ
2.1. Proiectarea/reproiectarea posturilor de muncă: concept și factori de influență
2.1.1. Proiectarea postului
2.1.2. Analiza postului
2.1.3. Evaluarea postului
2.1.4. Reproiectarea postului
2.2. Motivarea prin recompensare
2.3. Alte metode de motivare a angajaților
2.3.1. Motivarea prin stimularea morală a angajaților
2.3.2. Motivarea prin asigurarea echilibrului între muncă și viața personală
2.3.3. Motivarea angajaților prin crearea ambianței la locul de muncă
2.3.4. Motivarea prin leadership
2.3.5. Motivarea prin implicarea angajaților în echipe (teambuilding)
2.4. Metode europene de management al motivației resurselor umane

CAPITOLUL III. CERCETAREA PRACTICĂ LA FABRICA „DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMÂNIA S.R.L.” DIN IAȘI
3.1. Prezentarea companiei Delphi Diesel Systems România S.R.L.
3.2. Metodologia cercetării
3.3. Analiza și interpretarea rezultatelor cercetării
3.4. Politici de reproiectare a posturilor din cadrul fabricii
3.4. Căi și modalități de îmbunătățire a metodelor de motivare utilizate în cadrul companiei

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE