CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Managementul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii
1.1 Conceptul de management
1.2Conceptul de Intreprinderi mici si mijlocii
1.3 Perspective ale dezvoltării Intreprinderilor mici si mijlocii în ţara noastră

Capitolul II. Metode generale de management utilizate în Intreprinderi Mici şi Mijlocii
2.1Conceptele de sistem şi metodă de management
2.2Şedinţa
2.3Management prin delegare de autoritate
2.4Managementul prin obiective

Capitolul III. Metode de stimulare a creativităţii utilizate în IMM
3.1Rolul creativităţi şi aplicarea ei în întreprindere
3.2Clasificarea tehnicilor de stimulare a creativităţii
3.3Principalele metode de stimulare a creativităţi utilizate în IMM
3.3.1Tehnica “Braistorming”
3.3.2Tehnica “Delphi”
3.3.3 Sesiunea Sinectica(metoda lui Gordon)
3.3.4Reuniunea “Philips ‘66”
3.3.5Reuniunea “Panel”

Capitolul IV.Studiu de caz “ALI BABA TOURS
4.1 Prezentarea ALI BABA TOURS
4.2 Principalele metode de management utilizate la ALI BABA TOURS

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE