CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL ȘI NATURA CONFLICTELOR ÎN ORGANIZAȚIE
1.1. Aspecte conceptuale şi tipologice privind conflictul organizaţional
1.2. Clasificarea și dinamica stărilor conflictuale
1.3. Cauzele conflictelor în organizații

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE AL S.A. ZORILE
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii S.A. Zorile
2.2.Analiza economico-financiară a întreprinderii S.A. Zorile
2.3.Analiza sistemului managerial al S.A. Zorile

CAPITOLUL III. METODE DE SOLUȚIONARE A CONFLICTELOR
3.1. Manifestarea și gestionarea conflictelor în cadrul întreprinderii S.A. Zorile
3.2. Analiza și interpretarea rezultatelor
3.3. Metode și căi de soluționare a conflictelor în cadrul S.A. Zorile

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE