INTRODUCERE

Capitolul I ASPECTE TEORETICE ABORDATE
1.1. Conceptul de maturitate Scolara sau aptitudine de Scolaritate
1.2. Grupa pregatitoare pentru Scoala: functiile acesteia
1.3. Modalitati de pregatire a copilului preScolar pentru adaptarea la regimul activitatii Scolare
1.4. Caracteristici ale dezvoltarii psiho-fizice a copilului de 6-7 ani

Capitolul II ASPECTE METODICE PRIVIND PREGATIREA PRESCOLARULUI PENTRU ADAPTAREA LA REGIMUL ACTIVITATII SCOLARE
2.1. Probe psihologice

Capitolul III CERCETARE CONSTATATIV-AMELIORATIVA PRIVIND NIVELUL DE ADAPTARE AL PRESCOLARILOR LA REGIMUL SCOLAR
3.1. Metodologia de cercetare
3.2. Analiza si interpretarile pentru segmentul prescolar
3.3. Analiza si interpretarile pentru segmentul primar

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE