CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Analiza riscurilor antreprenoriale de producţie în baza industriei zaharului în Republica Moldova
1.1. Risc şi incertitudine – definiţie şi deosebiri
1.2. Factori de influenţă asupra riscurilor. Clasificarea riscurilor
1.3. Metode generale de minimizare ale riscurilor
1.4. Identificarea riscurilor de producere specifice întreprinderilor producătoare de zahăr din Republica Moldova
1.5. Caracteristica generală a companiei IM “Südzucker Moldova” SA

Capitolul II. Evaluarea riscurilor şi căile de minimizare ale acestora
2.1. Identificarea şi evaluarea riscurilor specifice companiei IM “Südzucker Moldova” SA
2.2. Metode de minimizare a riscurilor utile pentru IM “Südzucker Moldova” SA

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE