CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND RISCURILE SPECIFICE ORGANIZAȚIILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
1.1. Conceptul de risc. Noțiuni, tipologii, caracteristici
1.2. Metode de evaluare a riscurilor
1.3. Actualitatea riscurilor specifice organizațiilor din Republica Moldova

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII “ZORILE” S.A.
2.1. Descrierea generală a activității întreprinderii “Zorile” S.A.
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari
2.3. Identificarea și analiza riscurilor întreprinderii “Zorile” S.A.

CAPITOLUL III. METODE ȘI MĂSURI DE REDUCERE A RISCURILOR DE PROIECT ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII “ZORILE” S.A.
3.1. Analiza metodelor de evaluare a riscurilor de proiect la “Zorile” S.A.
3.2. Metode de reducere a riscurilor de proiect
3.3. Căi de îmbunătățire a gestiunii riscurilor în cadrul întreprinderii “Zorile” S.A.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE