CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Aspecte teoretice privind metodele de analiză a mediului concurențial

1.1. Concurența și mediul concurențial: esență, caracteristici

1.2. Metode de analiză a mediului concurențial – Modelul M. Porter, Benchmarking-ul

1.3. Metodele de analiză „Matricea BCG” si „Analiza SWOT”
Capitolul II. Analiza situației economico-financiare a SC”VIANG-COM” SRL

2.1. Descrierea generală a activității întreprinderii SC ,,VIANG-COM” SRL

2.2. Analiza activității economico-financiară pe 2013-2015 a întreprinderii SC ,,VIANG-COM” SRL
Capitolul III. Cercetarea și analiza mediului concurențial al SC „VIANG-COM” SRL

3.1.Prezentarea concurenților principali ai SC ,,VIANG-COM” SRL

3.2. Analiza situației privind competiția pe piața SC „VIANG-COM” SRL (Modelul M. Porter, Benchmarking, „Matricea BCG” si „Analiza SWOT”)

3.3. Direcții de îmbunătățire a poziției SC ,,VIANG-COM” SRL în mediul său concurențial

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE