CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I: Conceptul de management strategic la întreprinderile industriei alimentare
1.1 Esenţa managementului strategic la întreprinderea industriei alimentare
1.2 Procesul managementului strategic
1.3 Tipologia strategiilor

Capitolul 2. Caracteristica tehnico-economică şi analiza managemerntului strategic în întrprinderea de panificaţie S.A „ CahulPan”
2.1 Poziţia întreprinderii în ramură şi benchmarking
2.2 Carecteristica generală a întreprinderii
2.3 Indicatorii tehnico-economici de bază ai activităţii intreprinderii S.A.”Cahulpan”
2.4. Utilizarea capacităţii de producţie.
2.5 Starea fondurile fixe
2.6 Mediul concurenţial
2.7 Analiza sistemului de indicatori economico-financiari.
2.8 Evaluarea misiunii şi obiectivelor intreprinderii
2.9 Sisteme comunicaţionale în aplicarea managementului strategic
2.10 Analiza SWOT

Capitolul 3. Planul de măsuri pentru perfecţionarea managementului strategic la intreprinderii
3.1 Măsuri de determinare misiunii şi obiectivelor
3.2 Implimentarea metodelor manageriale performante
3.3 Metoda calculării puterii de producere

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE