CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I: Definirea termenilor de bază privind managementul strategic şi planificarea strategică
1.1. Management strategic şi promovarea lui
1.2. Planificarea strategică şi tehnici de planificare
1.3. Analiza relaţiei: Obiective strategice – Mediu Intern – Mediu Extern al firmei
1.3.1. Metoda SWOT
1.3.2. Metoda Benchmarking şi Pareto
1.3.3. Formularea strategiei
1.4. Implementarea planului strategic a intreprinderii
1.5. Analiza efectelor strategice

Capitolul II: Analiza-diagnostic a intrerpinderii de construcţie „VICOM” S.R.L.
2.1. Mediul extern al intreprinderilor de construcţie
2.2. Caracteristica generală a intreprinderii
2.3. Analiza economico-financiară
2.3.2. Analiza dinamică a activităţii ei
2.4. Analiza investiţională

Capitolul III: Elaborarea şi promovarea planului strategic al intreprinderii „VICOM” S.R.L.
3.1. Influenţele reformelor economice şi a legislaţiei Republicii Moldova
asupra deciziilor firmei
3.2. Elaborarea strategiei de dezvoltare a firmei
3.2.1. Analiza SWOT
3.2.2. Stabilirea misiunii, obiectivelor şi termenelor strategice
3.2.3. Modelarea structurii organizatorice in corespundere cu strategia firmei
3.2.4. Corelarea strategiei firmei cu exigenţele clienţilor
3.2.5. Reacţia firmei la scenarii de activitate a concurenţilor
3.3. Implementarea planului strategic
3.4. Monitoringul şi modificarea strategiilor

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE