CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Conceptul de management strategic in intreprinderile industriei alimentare
1.1. Esenţa managementului strategic in intreprinderea industriei alimentare
1.2. Strategie: noţiune, componente de bază şi tipologia
1.3. Etapele elaborării strategiei intreprinderii

Capitolul II. Caracteristica tehnico – economică şi analiza managementului strategic in intreprindere.
2.1. Poziţia intreprinderii in ramură şi benchmarking
2.2. Caracteristica generală a intreprinderii
2.3. Analiza indicatorilor tehnico – economici de bază a intreprinderii
2.4. Analiza structurii organizatorice a intreprinderii
2.5. Analiza SWOT

Capitolul III. Planul de măsuri pentru perfecţionarea managementului strategic la intreprindere.
3.1. Măsuri de determinare a misiunii şi obiectivelor intreprinderii
3.2. Elaborarea strategiilor de dezvoltare a intreprinderii in condiţiile de tranziţiei la economia de piaţă
3.3. Posibilităţi de perfecştionare a managementului strategic
3.4. Măsuri de introducere a tehnologiilor de producţie noi şi tehnici performante in scopul atingerii obiectivelor stabilite
3.5. Calculul eficienţei economice a măsurilor propuse

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE