CUPRINS

INTRODUCERE

1. Strategia – componentă centrală a procesului de management strategic
2. Analiza potenţialului intern al firmei şi evaluarea forţei sale competitive
3. Analiza mediului extern
4. Elaborarea strategiei generale
5. Implementarea strategiei și evaluarea efectelor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE