CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I Fundamentele teoretice ale managementului serviciilor medicale.
1. Conceptul de management al serviciilor medicale.
1.1 Managementul în medicină. Noţiuni generale.
1.2 Formarea managerului în medicină.
1.3 Managerul medical în procesul administrativ.
2. Esenţa şi semnificaţia managementului instituţiilor medicale în economia de piaţă.
3. Experienţa internaţională în organizarea serviciilor medicale private.
4. Managementul instituţiilor medicale de stat şi private.
5. Particularităţile legilor economice în sistemul sănătăţii.

Capitolul II Situaţia social-economică
1. Întroducere în economia sanitară.
2. Cererea, oferta şi structurile de piaţă a sistemului de sănătate în condiţiile economiei noi.
3. Descrierea activităţii economice a Centrului Medical „Extramed”

Capitolul III Analiza activităţii economico-financiară a Centrului Medical „Extramed”
1. Descrierea activităţii medicale a Centrului Medical „Extramed”
2. Analiza activităţii operaţionale a agentului economic C.M. „Extramed”
3. Analiza economico-financiară
3.1 Indicatorii economico-financiari generali
3.2 Indicatorii economici-financiari agregaţi

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE