CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ABORDAREA TEORETICĂ ALE MANAGEMENTULUI RISCURILOR IN AFACERI
1.1 Concretizarea teoretică a noţiunii de risc
1.2 Tipologia riscurilor
1.3 Aspecte conceptuale ale managementului riscurilor

CAPITOLUL II. ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ A ACTIVITĂŢII INTREPRINDERII „ACOREX WINE HOLDING” S.A.
2.1 Caracteristica ramurii
2.2 Caracteristica intreprinderii „Acorex Wine Holding” S.A.
2.3 Analiza in dinamică a indicatorilor tehnico-economici de bază ai intreprinderii „Acorex Wine Holding” S.A.
2.4 Analiza producţiei şi vinzărilor „Acorex Wine Holding” S.A.
2.5 Analiza costului la „Acorex Wine Holding” S.A.
2.6 Analiza situaţiei financiare a intreprinderii „Acorex Wine Holding” S.A.
2.7 Analiza riscurilor intreprinderii „Acorex Wine Holding” S.A.
2.7.1 Analiza riscului economic a „Acorex Wine Holding” S.A.
2.7.2 Analiza riscului financiar a „Acorex Wine Holding” S.A.
2.7.3 Analiza riscului de faliment a „Acorex Wine Holding” S.A.
2.8 Analiza dinamică a dependenţei rentabilităţii financiare a intreprinderii „Acorex Wine Holding” S.A. de factorii de bază
2.9 Analiza SWOT a „Acorex Wine Holding” S.A.

CAPITOLUL III. PROIECTUL DE MĂSURI DE PERFECŢIONARE A MANAGEMENTULUI RISCURILOR LA S.A. „ACOREX WINE HOLDING”
3.1 Managementul riscurilor de aprovizionare in cadrul S.A. „Acorex Wine Holding”
3.2 Managementul riscului comercial in tranzacţiile internaţionale a S.A. „Acorex Wine Holding”
3.3 Măsuri de reducere a riscurilor economico-financiare in cadrul S.A. „Acorex Wine Holding”
3.4 Alegerea şi argumentarea schemei tehnologice şi a utilajului la producerea de producere şi imbuteliere a vinului de calitate superioară roşu „Cabernet – Sauvignon”

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE