CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1.RISCUL IN ACTIVITATEA AGENŢILOR ECONOMICI
1.1. Definirea şi clasificarea riscurilor
1.2. Cauzele obiective şi subiective de apariţie a riscului
1.3. Gestiunea riscului la etapa actuală

CAPITOLUL 2.ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ A ACTIVITĂŢII DE PRODUCERE ŞI COMERCIALE A ОM,,LION-GRI”SRL.
2.1. Istoricul intreprinderii
2.2. Analiza indicatorilor activităţii economice a intreprinderii
2.3. Analiza programului de producţie
2.4. Analiza vinzărilor
2.5. Analiza costului de producţie
2.6. Analiza asigurării şi utilizării resurselor umane
2.7. Analiza financiară a SRL.,,Lion-Gri”
2.8. Analiza riscului
2.9. Analiza de corelaţie a dependenţei ,,rentabilitatea vinzărilor – factori de influenţă”

CAPITOLUL 3.MĂSURI DE DIMINUARE A RISCURILOR LA ОM.,,LION-GRI”SRL.
3.1. Măsuri cu privire la diminuarea riscului economic
3.2. Partea tehnologică in baza secţiei de prelucrare secundară

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE