CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Abordări teoretice a managementului resurselor umane și particularităție sale în domeniul construcțiilor
1.1. Noțiuni și concept privind managementul resurselor umane
1.2. Evoluția managementului resurselor umane
1.3. Particularitățile resurselor umane în domeniul construcțiilor
1.4. Rolul conducerii personalului în eficiența întreprinderilor de construcții

CAPITOLUL II. Analiza activității de management a resurselor umane în cadrul întreprinderii de construcții „Modconstal” SRL
2.1. Descrierea generală a întreprinderii „Modconstal” SRL
2.2. Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai întreprinderii „Modconstal” SRL
2.3. Analiza și dinamica structurii personalului
2.4. Politica de personal în cadrul întreprinderii de construcții „Modconstal” SRL

CAPITOLUL III. Direcții și soluții pentru îmbunătățirea managementului resurselor umane în cadrul întreprinderii de construcții „Modconstal” SRL
3.1. Evaluarea performanțelor profesionale a resurselor umane și îmbunătățirea lor
3.2. Elaborarea măsurilor în vedereа perfecţionării recrutării, încаdrării şi integrării noilor аngаjаţi
3.3. Direcții de perfecționare a politicii de motivare şi stimulare materială a personalului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE