CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I: Esenţa şi conţinutul Managementului Resurselor Umane
1.1 Rolul şi funcţiile managementului resurselor umane
1.2 Activităţile de bază ale Managementului Resurselor Umane

Capitolul II. Politica Resurselor Umane în întreprindere
2.1 Sisteme de gestiune ale RU
2.2 Eficienţa utilizării resurselor umane în întreprindere
2.3 Politica resurselor umane în întreprindere

Capitolul III. Perfecţionarea MRU în întreprindere
3.1 Procesul planificării strategice în întreprindere
3.2 Determinarea necesarului de personal pe specialităţi
3.3 Cerinţe faţă de pregătirea profesională a personalului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE