CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1 Prezentarea S.C. Ro Tech Construct S.R.L.
Capitolul 2 Organizarea în S.C. Ro Tech Construct S.R.L.
Capitolul 3 Stabilirea unor principii generale în domeniul resurselor umane
Capitolul 4 Analiza și evaluarea posturilor
Capitolul 5 Evaluarea performanțelor profesionale
Capitolul 6 Remunerarea muncii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE