CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. CONȚINUTUL ŞI SCOPUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR ÎN CONSTRUCȚII
1.1. Evoluția conceptului de Resurse Umane
1.2. Definirea Managementului Resurselor Umane
1.3. Planificarea resurselor umane
1.3.1. Analiza posturilor de muncă
1.3.2. Dimensionarea necesarului de personal
1.4. Asigurarea cu resurse umane
1.4.1. Recrutarea personalului
1.4.2. Selecția personalului
1.5. Menținerea şi dezvoltarea resurselor umane
1.5.1. Formarea profesională
1.5.2. Evaluarea performanțelor
1.5.3. Recompensarea personalului muncitor
1.5.3.1. Structura, dimensiunile şi funcțiile recompenselor
1.5.3.2. Factorii care influențează mărimea recompenselor
1.5.3.3. Politica salarială

CAPITOLUL 2. RESURSA UMANA ÎN ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII
2.1. Structura procesului simplu de construcții
2.2. Clasificarea proceselor de construcții
2.3. Locul de muncă în construcții
2.4. Proiectarea metodei de muncă pentru procesul de construcții; Conținutul şi scopul proiectării metodei de muncă
2.4.1. Dinamica factorilor implicați în realizarea procesului de construcții
2.4.2. Etapele proiectării metodei de muncă
2.5. Măsurarea muncii în construcții
2.5.1. Conținutul şi etapele măsurării muncii
2.5.2. Structura timpului de muncă în vederea măsurării muncii
2.5.2.1. Structura timpului de muncă al executantului
2.5.2.2. Structura timpului de folosire a utilajului
2.6. Metode de măsurare şi studiere a timpului de muncă

CAPITOLUL 3. MOTIVAȚIA ÎN MUNCĂ
3.1. Conceptul de motivație
3.2. Teorii ale motivației bazate pe nevoi
3.2.1. Teoria ierarhiei nevoilor
3.2.2. Teoria motivație‐igienă
3.3. Teorii procesuale ale motivației
3.3.1. Teoria aşteptărilor
3.3.2. Teoria echității

CAPITOLUL 4. CONCEPTUL DE PERSONALITATE
4.1. Definiția şi caracteristicile personalității
4.1.1. Trăsătura psihică. Tipurile. Factorii de personalitate.
4.1.2. Teoriile personalității
4.1.4. Tipologia lui Hipocrate
4.1.5. Tipologia lui Pavlov
4.1.6. Tipologia lui Jung şi Eysenck
4.1.7. Tipologia şcolii franco – olandeze: Heymans ‐ Wiersma ‐ Le Senne
4.1.8. Importanța tipologiilor de temperament în activitatea didactică
4.2. Caracterul. Definiții ale caracterului. Atitudinea.
4.2.1. Testele de personalitate şi rolul lor în activitatea didactică. Impactul şcolii asupra formării personalității elevilor
4.3. Unicitatea individului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE