CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1 . INTRODUCERE
1.1. Consideratii generale
1.2. Locul cercetarii si principalele aspecte abordate in lucrare

Capitolul 2. CONCEPTE OPERATIONALE ALE INGINERIEI UMANE
2.1. Managementul resurselor umane in conceptia arhemo-sistemica
2.2. Rolul empatiei in formarea managerilor performanti si a executantilor eficienti
2.3. Cerintele si recomandarile ISO 9001 si ISO 9004 referitoare la resursele umane

Capitolul 3. MANAGERUL PERFORMANT
3.1. Rolul si trasaturile managerului
3.1.1. Rolul managerului
3.1.2. Trasaturile managerului
3.1.3. Managerii de mijloc
3.2. Comunicarea manageriala
3.2.1. Limbajele comunicarii manageriale
3.2.2. Relatia de comunicare
3.2.3. Feed-back-ul, critica, aprecierea, ascultarea, vorbirea persuasiva
3.2.4. Nivelul de interactiune si tipuri de comunicare manageriala
3.3. Dimensiunile managerului modern
3.4. Modele de conducere a resurselor umane
3.4.1. Modelul “drumului tinta”
3.4.2. Modelul de conducere al lui Fiedler
3.4.3. Modelul de conducere situational
3.4.4. Modelul de conducere “Vroom – Jago”
3.5. Aplicatie – Model de conducere specific IMM-urilor

Capitolul 4. OPTIMIZAREA POSTURILOR – FACTOR IMPORTANT IN DEZVOLTAREA DURABILA A FIRMEI
4.1. Importanta si principiile optimizarii resurselor umane
4.2. Planificarea resurselor umane
4.2.1. Planificarea strategica
4.2.2. Planul resurselor umane
4.2.3. Planificarea angajarii resurselor umane
4.2.4. Rezultatele planificarii
4.3. Analiza si evaluarea posturilor
4.3.1. Analiza posturilor
4.3.1.1. Metode de analiza a posturilor
4.3.2. Evaluarea posturilor
4.3.2.1. Metode de evaluare a posturilor
4.4. Descrierea si reproiectarea posturilor
4.4.1. Descrierea postului
4.4.1.1. Atitudinile salariatilor fata de descrierea posturilor
4.4.1.2. Continutul descrierii postului
4.4.1.3. Cerinte privind descrierea postului
4.4.2. Reproiectarea postului
4.5. Normarea muncii – necesitate obiectiva in dimensionarea resurselor umane
4.5.1. Metode de inregistrare a timpului de munca
4.5.1.1. Cronometrarea
4.5.1.2. Fotografierea
4.5.1.3. Observarile instantanee
4.6. Competenta efectiva pe post – element central in fundamentarea proiectarii postului
4.7. Aplicatie – Analiza postului de “operator reparatii telefoane mobile” in cadrul unui IMM

Capitolul 5. EVALUAREA PERFORMANTELOR RESURSELOR UMANE
5.1. Principii generale de evaluare a resursei umane
5.2. Elaborarea unui program de evaluare
5.2.1. Scopurile si obiectivele evaluarii
5.2.2. Criterii de evaluare
5.2.2.1. Personalitatea angajatilor
5.2.2.2. Evaluarea comportamentului
5.2.2.3. Evaluarea performantelor
5.2.3. Standarde si calificative
5.2.4. Stabilirea evaluatorilor
5.3. Metode de evaluare a performantelor resurselor umane
5.3.1. Scala grafica de evaluare
5.3.2. Metoda listelor de verificare
5.3.3. Metode comparative
5.3.4. Metode descriptive
5.3.5. Metoda scalelor comportamentale de apreciere (BARS)
5.4. Surse de erori in procesul de evaluare
5.5. Aplicatie – Model de scala de evaluare aplicabila in cadrul unui IMM

Capitolul 6. INFLUENTA MEDIULUI CULTURAL SI EDUCATIONAL ASUPRA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
6.1. Influenta mediului cultural: familia, scoala, societatea
6.1.1. Definitia culturii
6.1.2. Diversitatea culturala
6.1.3. Subculturile. Cultura organizationala
6.1.4. Reconsiderarea rolului factorului uman si a culturii intreprinderii
6.2. Educatia si formarea profesionala

Capitolul 7. STUDIU DE CAZ – ANALIZA-DIAGNOSTIC A RESURSELOR UMANE IN CADRUL UNUI IMM
7.1. Prezentarea SC Call Inn Servicii SRL
7.2. Managementul resurselor umane in cadrul SC Call Inn Servicii SRL
7.3. Analiza-diagnostic a resurselor umane
7.4. Propuneri de imbunatatire care au fost aplicate pentru cresterea eficientei resurselor umane

Capitolul 8. CONCLUZII SI PROPUNERI OPERATIONALE
8.1. Sinteza principalelor aspecte tratate in lucrare
8.2. Contributiile personale ale autorului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE