CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Definirea postului,analiza postului si descrierea postului, scurta prezentare
1.1. Definirea postului
1.2. Analiza postului
1.3. Descrierea postului

Capitolul 2. Evaluarea posturilor, componenta a MRU
2.1. Recrutarea personalului
2.2. Formele de salarizare ale personalului
2.3. Evaluarea posturilor in vederea proiectarii unui nou sistem de salarizare
2.4. Principalele sisteme de salarizare
2.5. Concluzii
Capitolul 3. Evaluarea posturilor
3.1. Elaborarea unui plan de evaluare a posturilor
3.2. Intocmirea fişelor de post
3.3. Principalele metode de evaluare a posturilor
3.3.1. Sisteme calitative
3.3.2. Sisteme cantitative
3.3.3. Aspecte comparative ale metodelor de evaluare
3.4. Determinarea manualului de evaluare a posturilor
3.4.1. Manualul de evaluare a posturilor
3.4.2. Evaluarea şi clasificarea posturilor
3.4.3. Aplicarea programului de evaluare a posturilor
3.4.4. Actualizarea programului
3.4.5. Concluzii
3.5. Salarizarea personalului
3.5.1. Elaborarea sistemului de salarizare
3.5.2. Stabilirea marimii salariului individual
3.5.3. Evoluţia salariului

Capitolul 4
4.1. Prezentarea firmei
4.1.1.Modelul Porter
4.2. Structura personalului
4.2.1. Componenta personalului dupa nivelul de calificare
4.3. Analiza SWOT
4.4. Analiza economico- financiara

Capitolul 5
5.1. Programul de evaluare a posturilor
5.1.1. Principalele criterii de evaluare
5.1.2. Elaborarea manualelor de evaluare
5.2. Elaborarea manualuli de evaluare a posturilor.
5.3. Grila de salarizare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE