CUPRINS

INTRODUCERE

1 DEFINIREA SISTEMULUI DE REMUNERARE A MUNCII ÎN CONDIŢIILE DE TRANZIŢIE
1.1 Esenţa şi rolul remunerării muncii
1.2 Formele şi sistemele de remunerare a muncii
1.2.1 Sistemul tarifar de remunerare a muncii
1.2.2 Sistemul de remunerare a muncii pe unitate de timp
1.2.3 Sistemul de remunerare a muncii în acord
1.3 Cadrul legislativ privind salarizarea în Republica Moldova
1.4 Definirea sistemului recompensei şi evidenţierea recompenselor sale

2 CARACTERISTICA ECONOMICĂ A S.A. „MOLDTELECOM”
2.1 Scurt istoric şi descrierea S.A. „Moldtelecom”
2.2 Regulamentul vizând sistemele şi formele de organizare şi remunerare a muncii salariaţilor S.A. „Moldtelecom”
2.2.1 Noţiuni generale
2.2.2 Formele de organizare a muncii
2.2.3 Sistemele şi formele de remunerare a muncii în cadrul S.A. „Moldtelecom”
2.3 Regulamentul vizând stabilirea suplimentelor şi plăţilor cu caracter de compensare
2.3.1 Noţiuni generale
2.3.2 Condiţiile de stabilire a suplimentelor
2.4 Regulamentul vizând stabilirea sporului la salariu salariaţilor S.A.„Moldtelecom”
2.4.1 Principii generale
2.4.2 Ordinea şi condiţiile de stabilire a sporului la salariu
2.4.3 Ordinea de calculare şi de plată a sporului la salariu
2.5 Regulamentul vizând stabilirea primelor salariaţilor S.A.„Moldtelecom”
2.5.1 Principii generale
2.5.2 Ordinea de stabilire a primelor
2.5.3 Condiţiile de stabilire a primelor
2.5.4 Dispoziţii finale
2.5.5 Fondul de salarizare

Capitolul III Perfecţionarea remunerării muncii în cadrul S.A.„Moldtelecom”
3.1 Politica salarială – parte componentă a strategiei reformei
3.2 Direcţii principale de perfecţionare a remunerării muncii
3.3 Analiza remunerării muncii la S.A.„Moldtelecom” în raport cu celelalte ramuri ale economiei naţionale
3.4 Analiza principiilor generale ale sistemului de salarizare şi direcţiile de perfecţionare la S.A.„Moldtelecom”

Capitolul IV Protecţia muncii şi a mediului ambiant
4.1 Analiza condiţiilor de muncă
4.2 Măsuri privind sanităria industrială
4.3 Pericolul ce-l prezintă lucrul la minitor
4.4 Cerinţele ergonomice către locul de muncă a operatorului
4.5 Măsuri de protecţie contra incendiilor
4.6 Măsuri de protecţie a mediului ambiant
4.7 Calculul ingineresc

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE