CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I Delimitări general-teoretice privind managementul recompenselor
1.1 Abordări generale privind Managementul Resurselor Umane
1.2 Managementul recompenselor – domeniu de bază al Managementul Resurselor Umane
1.3 Clasificarea şi eficienţa sistemului de recompensare în cadrul întreprinderii

Capitolul II Cercetarea economică a întreprinderii ’’FARMACO’’ SA
2.1 Prezentarea generală a întreprinderii
2.2 Analiza viabilităţii economice de bază a întreprinderii

Capitolul III Sistemul recompenselo în cadrul întreprinderii ’’FARMACO’’ SA
3.1 Structura recompenselor personalului ’’FARMACO’’ SA
3.2 Stabilirea recompenselor şi drepturilor salariale în cadrul ’’FARMACO’’ SA
3.3 Evaluarea posturilor – procedeu de bază în elaborarea sistemului echitabil de recomopensare în cadrul ’’FARMACO’’ SA

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE