CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Managementul proiectelor – un nou mod de dezvoltare a afacerilor

Capitolul 2. Managementul de proiect
2.1. Scopul şi necesitatea planificării în managementul firmei
2.2. Principii ale managementului de proiect

Capitolul 3. Tehnici utilizate în conceperea proiectelor
3.1. Analiza SWOT
3.2. Diagrama GANTT
3.3. Diagrama PERT
3.4. Metoda cadrului logic (LFA)

Capitolul 4. Etape ale managementului proiectelor
4.1. Conceperea, formularea ideii de proiect
4.2. Planificarea – redactarea propunerii de proiect
4.3. Declanşarea proiectului – formarea echipei
4.4. Derularea proiectului – faza de execuţie
4.5. Monitorizarea/controlul proiectului
4.6. Închiderea proiectului şi acceptarea oficială a rezultatelor acestuia
4.7. Aplicaţii software folosite la managementul de proiect
4.8. Greşeli frecvente în întocmirea proiectelor

Capitolul 5. Managementul ciclului de proiect – PCM ca metoda specifica de planificare participativa
5.1. PCM / GOPP – planificarea proiectelor orientată spre obiective
5.2 Etapele / fazele PCM
5.2.1 Programarea
5.2.2 Formularea
5.2.3 Finanţarea
5.2.4 Implementarea
5.2.5 Evaluarea
5.3 Principiile cheie ale PCM
5.4 Faza de analiză a PCM
5.4.1 Analiza factorilor interesaţi
5.4.2 Analiza problemelor
5.4.3 Analiza obiectivelor
5.4.4 Analiza strategiilor

Capitolul 6. Ghid pentru elaborarea Matricei Cadru Logice a proiectului
6.1 Avantajele Matricei Logice
6.2 Limitările Matricei Logice
6.3 Utilizatorii Matricii Logice
GHID DE CONSTRUCŢIE PAS CU PAS A MATRICEI LOGICE

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE