CUPRINS

INTRODUCERE

1. ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTELOR INVESTIŢIONALE DE REABILITARE A SISTEMELOR DE
ALIMENTARE CU APĂ
1.1. Interpretarea conceptuală a managementul proiectelor investiţionale
1.2. Viziuni teoretice privind serviciile publice cu abordarea procesului de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă
1.3. Fundamentarea deciziilor – aspect important în eficientizarea proiectelor investiţionale în servicii publice
1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ESTIMAREA ECONOMICĂ A SECTORULUI SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DIAGNOSTICAREA PROIECTELOR INVESTIŢIONALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Evaluarea sectorului la nivel naţional pentru identificarea necesarului de investiţii în servicii publice de alimentare cu apă
2.2. Analiza diagnostic a sectorului serviciilor de alimentare cu apă prin estimarea economică a aspectelor specifice în localităţile urbane şi rurale
2.3. Abordarea şi sursele de finanţare a proiectelor investiţionale în sectorul serviciilor de alimentare cu apă
2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA COST-BENEFICIU – INSTRUMENT DE EFICIENTIZARE A PROIECTELOR INVESTIŢIONALE DE REABILITARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Optimizarea procesului decizional a proiectelor investiţionale prin utilizarea analizei cost beneficiu
3.2. Elaborarea modelului economico- matematic al analizei cost-beneficiu pentru evaluarea eficienţei proiectelor investiţionale în servicii publice de alimentare cu apă în localităţile medii şi mici din Republica Moldova
3.3. Aplicaţii practice ale modelul economico- matematic al analizei cost-beneficiu
3.4. Concluzii la capitolul 3.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE