CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Aspecte teoretice ale managementului întreprinderilor de producţie
I.1. Conceptul de management operaţional al întreprinderilor
I.2 Particularităţile procesului de producţie şi organizarea lui

Capitolul II. Analiza gestionării activităţii de producţie în cadrul entităţii “Extrans” S.R.L.
II.1 Prezentarea întreprinderii “Extrans” S.R.L
II.2. Analiza financiară a întreprinderii “Extrans” S.R.L
II.3. Cercetarea eficienţei utilizării factorilor de producţie la întreprinderea “Extrans” S.R.L

Capitolul III. Optimizarea managementului producţiei la întreprinderea “Extrans” S.R.L.
III.1. Direcţii de perfecţionare a managementului producţiei la întreprinderea S.R.L. „Extrans”
III.2 Căi de optimizare a costului de producţie la întreprinderea S.R.L.”Extrans”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE