CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Managementul prin bugete – viziune modernă asupra gestiunii întreprinderii
1.1. Conceptul şi premisele managementului prin bugete
1.2. Clasificarea tipurilor de bugete
1.3. Influenţe externe şi interne asupra bugetelor
1.4. Etapele de aplicare a managementului prin bugete
1.5. Identificarea problemelor comportamentale

Capitolul 2. Analiza indicatorilor tehnico-economici ai activităţii de producere şi comercializarea fabricii de produse de cofetărie S.A. „Bucuria”
2.1. Caracteristica întreprinderii
2.2. Poziţia pe piaţa a S.A. „Bucuria” produselor de cofetărie în Republica Moldova (benchmarking)
2.3. Analiza indicatorilor tehnico-economici ai întreprinderii
2.3.1. Analiza comercializării producţiei
2.3.2. Analiza resurselor umane
2.4. Analiza ativităţii financiare a întreprinderii
2.4.1. Analiza lichidităţii bilanţului
2.4.2. Analiza indicatorilor de evaluare a stabilităţii financiare
2.4.3. Analiza ciclului financiar
2.4.4. Analiza rentabilităţii vânzărilor şi rentabilităţii activelor
2.5. Analiza cheltuielilor după elemente de consum
2.6. Analiza costului de producţie
2.7. Analiza cheltuielilor indirecte la S.A. „Bucuria”
2.8. Analiza SWOT a S.A. „Bucuria”

Capitolul 3. Proiectul de măsuri în vederea implementării managementului prin bugete la S.A. „Bucuria”
3.1. Divizarea S.A. „Bucuria” pe centre de responsabilitate
3.2. Etapele de elaborare a bugetului master
3.3. Întocmirea bugetului master
3.3.1. Bugetul vânzărilor
3.3.2. Bugetul producţiei
3.3.3. Bugetul de aprovizionare cu materii prime şi materiale
3.3.4. Bugetul cheltuielilor privind retribuirea muncii
3.3.5. Bugetul cheltuielilor indirecte de producere
3.3.6. Bugetul cheltuielilor comerciale
3.3.7. Bugetul cheltuielilor generale şi administrative
3.3.8. Bugetul costului producţiei finite
3.3.9. Bugetul de profitur/pierderi (prognoza rezultatelor financiare)

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE