CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Aspectele teoretice ale managementul personalului

1.1. Definirea Managementului Resurselor Umane ( MRU ) şi rolul acestora in cadrul organizaţiei
1.2. Evoluţia istorică a Managementului resurselor umane
1.3. Conceptii cu privire la politica de personal in serviciul public
1.4. Recrutarea şi selectarea personalului pentru serviciul public

Capitolul II. Mecanizmele de realizare a politicii de personal
2.1. Recrutarea selectarea şi evaluarea personalului pentru serviciul public
2.2. Dezvoltarea şi cariera profesională continuă a funcţionarilor publici
2.3. Finanţarea procesului de implementare a politicii de personal

Capitolul III. Perfecţionarea managemetului resurselor umane
3.1. Operaţiunile de imbunătăţire a managementului resurselor umne
3.2. Reducerea costurilor de selectare, incadrare şi integrare a personalului
3.3. Recomandări pentru relaţiile cu subalternii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE