CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I – Managementul participativ, metoda actuala de conducere
1.1 Metode de creştere a contribuţiilor personalului la deciziile de management organizaţional
1.2 Modalităţi de canalizare a participării
1.3 Şedinţele de management
1.4 Sesiuni speciale
1.5 Managementul participativ al oamenilor
1.6 Managementul participativ şi atitudinea pozitivă

Capitolul II – Tehnici de aplicare a managementului participativ
2.1 Folosirea fişei postului
2.2 Şedinţele în managementul participativ
2.3 Tehnici de încurajare

Capitolul III – Bilanţul anual
3.1 Participarea la un bilanţ anual
3.2 Instrucţiuni pentru pregatirea unui plan de lucru

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE