CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. NEGOCIEREA – FORMĂ DE COMUNICARE ÎN AFACERI
1.1. Delimitări conceptuale privind procesul negocierii
1.2. Metode și tehnici de negociere în managementul afacerii
1.3. Rolul și importanța negocierii în afacerile internaționale

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE AL ÎS EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A. ÎN CONTEXTUL NEGOCIERII COMERCIALE
2.1. Descrierea generală a activității ÎS Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari a întreprinderii ÎS EfesVitanta Moldova Brewery S.A.
2.3. Analiza desfășurării negocierilor cu partenerii comerciali

CAPITOLUL III. MODALITĂȚI DE EFICIENTIZARE E PROCESULUI DE NEGOCIERE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII ÎS EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.
3.1. Metodica elaborării unui plan de negociere ca instrument de sporire a competitivității ÎS Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.
3.2. Strategii și tehnici folosite în finalizarea negocierilor cu partenerii străini
3.3. Perfecționarea sistemului de negociere în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE