CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL MOTIVĂRII PERSONALULUI
1.1. Esența, conținutul și natura motivației în management
1.2. Principalele teorii motivaționale și conținutul lor
1.3. Relația dintre management și motivație
1.4. Mecanismele și tipurile de motivare a personalului

CAPITOLUL II. CARACTERISTICA CONDIȚIILOR ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A SRL “TEHAGRODAS S.R.L.”
2.1. Caracteristica generală a SRL “Tehagrodas”
2.2. Catacteristica dezvoltării economico-financiare a întreprinderii

CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL MOTIVĂRII PERSONALULUI LA ÎNTRERPINDEREA “TEHAGRODAS S.R.L.”
3.1. Remunerea muncii ca element de motivare a personalului în cadrul “TEHAGRODAS S.R.L.”
3.2. Diagnostic privind analiza factorilor motivaționali
3.3. Căi de perfecționare a motivării personalului întreprinderii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE