CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE CU PRIVIRE LA MANAGEMENTUL INTREPRINDERILOR
1.1. Retrospectiva in ştiinţa managementului
1.2. Apariţia managementului intreprinderilor
1.3. Evolutia managementului

CAPITOLUL II FUNCŢIA DE PLANIFICARE A INTREPRINDERII
2.1.Strategii de promovare a politicii de planificare a activităţii intreprinderii
2.1.1. Planificarea constituirii unei intreprinderi şi organizarea structurii acesteia, planificarea promoţională şi stabilirea departamentelor şi secţiilor intreprinderii, pregătirea actelor necesare inregistrării
2.1.2. Calcularea necesităţii financiare şi a resurselor umane
2.2. Particularităţile procesului de recrutare
– Strategii şi politici de recrutare
– Factorii externi şi interni ai recrutării
– Sursele de recrutare a personalului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE