CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Prezentarea companiei
Capitolul 2. Prezentarea parcursului profesional al persoanelor intervievate
Capitolul 3. Perspective privind recrutarea şi selecţia internaţională
Capitolul 4. Politici de asigurare cu personal în funcţie de naţionalitate
Capitolul 5. Politici de asigurare cu personal a filialei locale
Capitolul 6. Selectarea angajaţilor din ţara gazdă pentru transferul la sediul central
Capitolul 7. Criterii utilizate pentru evaluarea performanţelor angajaţilor
Capitolul 8. Dezvoltarea personalului internaţional
Capitolul 9. Recompensarea personalului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE