CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND INSTRUIREA ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI LA NIVELUL ORGANIZAŢIILOR
1.1. Cadrul teoretico – conceptual al instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului
1.2. Abordarea capitalulkui uman la nivelul organizaţiilor
1.3. Competenţa profesională – rezultatul instruirii şi dezvoltării personalului

Capitolul II. METODOLOGIA ADMINISTRĂRII INSTRURII ŞI DEZVOLTĂRII PROFESIONALE A PERSONALULUI ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR
2.1. Conţinutul procesului de administrare a instruirii profesionale a prsonalului
2.2. Fundamentarea dezvoltării profesionale a personalului
2.3. Evaluarea activităţii de instruire şi dezvoltare profesională a personalului

Capitolul III. ASPECTE PROBLEMATICE ALE MANAGEMENTULUI INSTRUIRII ŞI DEZVOLTĂRII PROFESIONALE A PERSONALULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Diagnosticul instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului în Republica Moldova
3.2. Evaluarea sistemului de instruire şi dezvoltare profesională a personalului în domeniul telecomunicaţiilor în baza întreprinderii „Moldtelecom” S.A.
3.3. Perspectivele managementului instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE